Ремонтът на Факултета - влакът срещу циганите

Image Format

В началото на м. юли алармирахме, че ж.п. трасето, минаващо през кв. Факултета, е напът да се превърне след ремонта, в същото, каквото беше и преди. причината за това са безкрайните спорове между собственика НКЖИ и Столична община по повод застрояването около пътя и незаконните сметища, които се формират. Отново и отново предупреждаваме, че въпреки усилията линията да се превърне в модерен ж.п. участък, циганите от гетото за отрицателно време отново ще я превърнат в част от пейзажа на гетото.

Публикувам текст на Цветан Александров, член на областния комитет на ВМРО-София по темата.

През месец юни 2015 година най-после започна прекалено закъснелият ремонт на междугарието Захарна фабрика-Горна баня. По-точно в частта от км 2+935 до км 7+342, ремонтираният участък е с дължина 4 407 м. По проект се извършва пълно изгребване на баластовата призма – 1175 м, това е дължината, покрай която са се настанилите незаконно цигани в кв. Факултета покрай 5-та магистрална жп линия, по която минават и международни пътнически влакове. На дължина 3155 м се извършва механична пресявка. Цялата ремонтирана отсечка – 4407 м ще бъде с положени релси тип UIC 60 и траверси тип СТ-6, които позволяват движение със скорост до 160 км/ч. Разбира се, в междугарието скоростта ще бъде първоначално ограничена до 40 км/ч, докато улегне малко пътят, след това 80 км/ч, колкото може и да остане постоянно, тъй като линията в този участък преминава покрай населени места в София – кв Западен парк и самият парк, където не един и двама са намерили смъртта си при нерегламентирани пресичания на железния път край и в кв. Факултета. Изпълнител на обекта е наследникът на легендарните ЖП войски, удвоили само за няколко години над 400 км 2-ра магистрална жп линия София-Варна, електрифицирали жп мрежата, построили множество тунели и мостове както на железопътни, така и на автомобилните магистрали „Хемус“ и „Тракия“ – ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ (ТСВ). И по-точно поделение „София“ с директор Борис Иванов, а на този обект на горното строене ръководител-координатор с екипа си от инженери е Николай Ценов и ръководител-координатор с екип инженери по долно строене Иван Омайски.

В началото на строителните работи е извършено почистване на своеобразното сметище, дело на незаконните обитатели на сервитута на НКЖИ, което буквално е стигало до глава релса и почти опиращите се тоалетни и кочини на същите обитатели, в преминаващите влакове през годините. За пръв път на това място се вижда изградената някога подпора от камъни от южната страна на траншеята над жп линията. Почистването отнема няколко дни като в началото му се случва срутване на огромната маса от стотици тонове боклуци. Точно за това алармирах преди година, че може да се случи и още повече при преминаваме на влак с пътници.

Местните самонастанили се незаконно цигани ежедневно затрудняват строителните работи. Малките циганета постоянно щъкат около камиони, багери и другата строителна техника, работеща по обекта и работниците с тази техника освен, че са затруднени са задължени да пазят живота и здравето им. По-големите циганета ги учат на „занаят“ ровейки и търсейки метали – някой останал тирфон или други скрепителни части в земните маси изкарвани от обекта. Това, че тече основен ремонт по никакъв начин не обезпокоява наглите цигани да продължават да изхвърлят фекалните води и боклук от всяка тяхна къща, колиба или торта от коне и прасета, отглеждани в обори и кошари, директно на ремонтиращото се трасе. Точно до работещите машини и там, където вече е почистено от същите отпадъци... Всичко това е на сервитута (т.е. собствената земя) на НКЖИ. Отново ще цитирам Закона за железопътния транспорт, а вие само вижте снимките и кажете не е ли той грубо нарушаван:
„Глава първа - общи разпоредби, чл. 4 (2) „Минималната зона на отчуждение (сервитут) е 6 м от крайната релса, мерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на железопътния път.“.

По силата на същия този член на същия закон в населените места това е ограничителната строителна линия, в която е забранено да се строи каквото и да е и е собственост на НКЖИ, сиреч – държавата а терените й са са публична или частна държавна собственост стопанисвани и развивани от същото предприятие. Сиреч – земите служещи на всички ни за жп транспорт са окупирани най-безпардонно от цигани, строящи коптори, палати, външни тоалетни, кочини, обори, ползващи безплатно вода, ток и канализация където им хареса... Не където трябва!

Такъв един ремонт, като извършвания в района на кв Факултета, струва много пари, но направеното служи десетки години напред. Разходите тук обаче са по-високи предвид фактът, че ТСВ трябваше преди да започне същинската работа по ремонта да разчисти стотиците тонове боклук изхвърляни над линията, а са и безсмислени предвид, че на нерегламентираното изхвърляне на боклук и отпани води от гетото не е сложен край. Особено денонощното овлажняване и замърсяване на баластовата призма ще разруши много бързо качествата й – намаляне отново на на скоростта по трасето и опасност от дерайлирания, каквито е чисто чудо, че не са се случвали досега, предвид интензивното товарно движение, на което беше подложен участъкът доскоро. Да не говорим, че в на разстоянието от около 1000 м по трасето покрай Факултета то се намира в траншея и поради тази особеност на терена в най-високата част отстрани на пътя, към края на сервитута трябва да се изгради предварителна канавка, която да събира дъждовните води и да ги отвежда встрани и по този начин да възпрепятства наводняването на трасето. Разбира се, такава не се изгражда, тъй като мястото на тази канавка е на местната улица, около която са циганските колиби. Нещо повече – лично генералният директор на НКЖИ едва ли не се моли на Столична община да си свърши работата – да разчисти незаконните коптори от сервитута, най-малко, защото е в техните правомощия и те са длъжни да го направят. Това обаче не само не става, ами СО отговаря с лъжите, че помагат на НКЖИ за чистенето на линията през годините, от началото на 2015 г. са издадени цели 6 заповеди за премахване на незаконни постройки, в квартала се извършват системни проверки, а БДЖ (така СО назовава НКЖИ в официалния си отговор!?) спрели изграждането на защитна стена на границата на сервитута, заради протести от „живущите“ – така наричат незаконно настанилите се „роми“... Нагли и безочливи лъжи! Ето го и текста на въпросния официален отговор въз основа на питане на Димитър Антов, общински съветник от ВМРО.

Докато трае наливането от пусто в празно – модернизацията на трасето нашите мургави „събратя“ си берат – около 300 метра магистрален многожилен кабел на осигурителната техника между двете гари е задиган на парчета при всяко негово разкриване от багерите. Пусната е временна връзка до пълното му възстановяване.

На 8 юли, въпреки заплахата от линч на строителите на обекта им кипва от проблемите, които създават незаконните постройки и решават с риск за здравето си, под охрана от двама униформени служители на МВР да разчистят всички коптои на 1 метър зад линията на стълбовете за контактната мрежа.

В крайна сметка НКЖИ е принудена да построи стена, за да гарантира здравето и живота на пътниците и служителите в преминаващите влакове, както и целостта на подвижния състав. Правилно прочетохте – почти при всяка бомбардировка с камъни има ранени пътници и задължително изпочупени прозорци, чийто щети са за хиляди левове... Така обаче проблемите няма да се решат. На пътуващите във влаковете пътници вече ще им е приятно да се движат с по-висока скорост и без излишно лакатушене по новото трасе, на преминаващите автомобили през близкия прелез чакането на влак ще бъде значително намалено (автоматизира се успоредно с ремонта на линията), основна причина, за която беше именно намалената скорост на преминаване на влаковете, заради лошото състояние на линията. Но циганите ще са отново там. Все още незаконно окупирали и застроили държавна, общинска или частна земя или част от сервитута на НКЖИ... Циганите ще продължават да ползват вода и ток безплатно, ще генерират огромни камари с боклук, а дори наличието на защитна стена няма да предпази новата жп линия от бързо съсипване на качествата й от продължаващото изхвърляне на отпадни води върху нея... ТСВ изгражда по-големи отводнителни канавки от нормалното до самата баластова призма с надеждата да уловят колкото се може повече от незаконните отходни води и да бъдат отведени встрани от новото трасе, доколкото е възможно разбира се. Проблемът ще бъде решен за преминаващите влакове като цяло, обаче заобиколен и заметен под килима. Това е показателно за царуващата импотентност на българското безвластие – „не го виждам – не е проблем, не съществува“!

Никой не може да даде гаранции, че само след година ситуацията няма да е същата, както преди настоящия ремонт.

Снимки от ремонта може да разгледате в галерията - от 27 юни и от 8-ми юли.