Да не се бърза с обществените поръчки в транспорта

Image Format

На 5-ти януари внесох официално писмо от името на ВМРО - Българско национално движение до заместник-кмета по транспорта на Столична община и до "Столичен автотранспорт" ЕАД по повод тиражирани в медиите информация, че от м. април 2017г. започват ударно обществени поръчки за закупуване на нови модели и модификации автобуси за нуждите на Масовия градски обществен транспорт.

Разбира се, обновлението на автопарка е необходимо и задължително условие за подбряването на градския транспорт и за намаляване на замърсяването в столицата. Но, както нашата група "патриоти за София - ВМРО и АТАКА" е заявявала не веднъж, бързането и претупването на процедурите, може да доведе до обратния ефект. Поради това поисках създаването на нарочна междуведомствена комисия, която да реши ред висящи въпроси, на които няма отговори.

Анонсира се закупуването на 120 автобуса, използващи метан, 20 електробуса и до 20 автобуса с хибридно задвижване.

Много неща трябва да се случат преди доставката на нови автобуси и като процедури, и като инвестиции. Предвижда се доставка на 120 броя автобуса на метан. Това означава, че първо трябва да се разшири капацитетът на метан-станциите на градския транспорт или да се изградят нови. В противен случай рискуваме да има автобуси, но да няма къде да зареждат или това да става бавно, което значи нарушение на графиците на линиите. И към настоящия момент няма изградени резервни мощности в трите гаража на Автотранспорта. При една аварийна ситуация или повреда на компресорна станция автобусите на метан просто няма да излязат по линиите.

Относно електробусите и хибридните автобуси - нужни са зарядни станции, които трябва да се изградят и платят от общината. Без инвестиции в инфраструктурата можем да поставим системата пред риск. Правило е, че автобуси следва да се закупуват с оглед на линиите, които ще обслужват, а не да се доставят автобуси и после да се мисли по кои линии ще се пуснат. Логиката сочи, че линиите, които ще се обслужват от електробуси, следва да са тези в най-замърсените райони и там, където има най-усилен трафик (най-вече централната градска част). В допълнение - ползването на електробуси ще намали значително шумовото замърсяване - също значим проблем за централните райони и част от големите комплекси.

Усилията на Столична община и на „Столичен автотранспорт“ за доставка на електробуси и на такива, ползващи метан, трябва да бъдат адмирирани. Нашата група подкрепя тази политика. Считаме, че това е верният път, в писмото до заместник-кмета по транспорта се посочва, че първо трябва да се изясни кои линии ще се обслужват, за да се изградят зарядните станции.

Заложените 20 бр. електробуса са крайно недостатъчни. Трябва да бъдем по-амбициозни, за да се усети икономическият и екологичният ефект - намаляване на вредните газове, запрашеността и шума. Тези превозни средства следва да се пуснат по линии, обслужващи центъра и големите квартали, където замърсяването е значително.

Става дума за големи инвестиции,- Общината може да разгледа и варианти за публично-частни партньорства. По този начин за София биха могли да се осигурят поне още 50-60 електробуса.

Една подобна политика категорично кореспондира с амбицията София да се бори за зелена столица. Амбиция, която всеки разумен човек подкрепя. Така или иначе това опира до два основни фактора - добро планиране и осигуряване на финансиране.

Публикувам целия текст на писмото, като съм длъжен да отбележа, че то не е дребно заяждане или поставяне на прът в инвестиционните намерения в сферата на транспорта, а по-скоро препоръка да премислим хубаво какво искаме и как оптимално да го постигнем.

 

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

 

ДО

ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ЕВГЕНИ КРУСЕВ

 

ПИСМО

от Карлос Арналдо Контрера,

Председател на ПГ „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА“,

общински съветник в Столичен общински съвет

гр. София, ул. Париж 3, стая 10

 

Уважаеми членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД,

Уважаеми господин заместник-кмет,

Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община, приета с Решение N 272/14.04.2016 г. на Столичния общински съвет, бих желал да отправя чрез настоящото писмо редица въпроси, които имат фундаментално значение за развитието на автобусния транспорт в цялостната транспортна система на МГОТ на територията на гр. София.

В приетия план е заложено закупуването на 30 броя 12-метрови автобуса с „чисти“ дизелови двигатели (процедурата вече е обявена), 60 бр. 18-метрови автобуса и 60 бр. 12-метрови автобуса на природен газ-метан (предстои обявяване), 20 бр. електрически автобуса и до 20 бр. автобуса с алтернативно захранване (хибридни или използващи водород). В началото на седмицата беше анонсирано, че „Столичен автотранспорт“ ЕАД ще започне процедурите по обявяване на обществените поръчки за придобиване на 120-те нови автобуса на метан, 20-те нови електроавтобуса и до 20 хибридни автобуса.

Тук следва да отбележим, че според мен се допуска една съществена концептуална грешка – бърза се с обявяването на поръчките по програмата за придобиване на нови превозни средства от различни системи и модификации без да се прави анализ и широко обсъждане по кои линии, колко и с какви спецификации превозни средства са нужни, има ли необходимост от инвестиции в инфраструктура и ще доведе ли това до допълнителни разходи. Превозни средства следва да се закупуват според необходимостта на линиите и пътникопотока, а не обратното – да се закупуват нови коли и после да се напасват по линиите.

В тази връзка бих желал да посоча, че преди закупуване на новите автобуси би следвало да се направи много сериозен анализ и разчет за предварителното изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатацията на новите коли. В самата програма това е посочено съвсем ясно. Нещо повече – именно поради тази причина не са и заложени крайни срокове за стартиране на процедурите. Амбицията да се придобият още 120 метанови автобуса диктува нуждата от изграждане на допълнителни метанстанции в трите гаража или увеличаване на капацитета на сега съществуващите, за електробусите и хибридните автобуси са необходими зарядни станции, чието изграждане предхожда закупуването на тези автобуси и ще предопредели линиите, които ще бъдат обслужвани от тези „чисти“ коли.

Относно нови автобуси, използващи метан:

Програмата предвижда закупуване на общо 120 автобуса, използващи метан. Към настоящия момент „Столичен автотранспорт“ ЕАД разполага със 126 бр. автобуса, използващи метан. Логично се повдига въпросът достатъчни ли са мощностите и показателите на изградените в двата гаража газостанции, за да обезпечи зареждането общо на 226 автобуса на метан. Известно е, че към настоящия момент при зареждането и на сегашните 126 рейса в гаражи „Земляне”, „Дружба” и „Малешевци” се явяват проблеми, компресорните станции нямат необходимия капацитет, при зареждане се получаване забавяне, стават опашки, пращат се коли (нулев пробег) да зареждат от един гараж в друг. Това като експлоатационен проблем ще ескалира, ако преди да се доставят новите 120 метанови автобуса, не бъдат изградени нови станции или не се подобрят компресорните мощности на съществуващите. Това не е лесно и евтино техническо решение. И това решение задължително предхожда придобиването на нови 120 автобуса, ползващи метан.

Генерално посоката, поета към заменяне на старите дизелови модификации с нови автобуси, използващи метан, е правилна и заслужава адмирации. Но преди закупуване на още подвижен състав, е необходимо изграждането на експлоатационната инфраструктура. В противен случай може да се достигне до парадокса да има нови автобуси, които да се зареждат бавно (един автобус се зарежда средно 30 мин.), което би създало големи експлоатационни разходи и на моменти сериозни нарушения на графика, защото колите просто няма как да тръгнат, без да са заредени.

Относно закупуването на 20 електроавтобуса:

Към настоящия момент на Столичния автотранспорт е предоставен тестов електробус, ползващ акумулаторна батерия. Създаде се внушение през медиите, че едва ли не това ще е моделът и модификацията, които ще бъдат закупени в изпълнение на програмата. Вероятно това се дължи на допуснато объркване, но остава усещането, че едва ли не обществената поръчка за доставка на 20 електробуса е предрешена именно в полза на тази модификация и този производител. Отделно от това считам, че и в програмата за развитие на Столичния автотранспорт, и в стратегиите на Общината е допусната концептуална грешка. Заложените 20 бр. електробуса не кореспондират с необходимия брой коли, които адекватно да обслужват дадени линии. В тази връзка движението на електробусите е в пряка зависимост от изграждането на зарядните станции, за които до момента няма нито обсъждане, нито проекти. А разположението на зарядните станции предопределя занапред и линиите, които ще се обслужват от електробусите. Яснота за тях до момента няма. Отделно от това изграждането на самите станции се нуждае от проектиране и инвестиции, които някой трябва да предвиди и плати. Считам, че заложените 20 бр. са крайно недостатъчни, за да се усети сериозен финансов ефект (намаляване на експлоатационните разходи за дружеството) и екологичен ефект (намаляване на замърсяването на въздуха). Броят електробуси е в пряка зависимост от линиите, които ще обслужват. А логиката води до заключението, че електробусите следва да обслужват линии през централната градска част и големите комплекси, където са необходими значителен брой коли за обслужване на една линия. В тази връзка е необходим точен разчет колко коли и за кои линии са необходими. Преди изготвянето и приемането на тези данни закупуването на електробуси ще се окаже концептуална грешка. Нещо повече – предвид високата стойност на първоначалните инвестиции за пробега на електробусите следва да се заложи по-висока цена на километър пробег поне за първоначалните години на експлоатация – нещо, което трябва да се изчисли и заложи в икономическата рамка на МГОТ. Допълнителен детайл е необходимостта от обоснована преценка дали следва да се закупи модификация с кондензаторна батерия или с акумулаторна батерия, дали е целесъобразно да се закупува автобус с две врати (защото в момента изискванията към Столичен автотранспорт и към частните оператори са за автобуси с три врати), дали е допустимо закупуването на автобус, който в задната си част не е нископодов и т.н.

Отделно от това следва да мислим и в насоката предвид значителната стойност на електробусите да бъде разработен модел за публично-частно партньорство по отношение на електробусите, т.е. Столична община да изгради зарядните станции, а определени линии да бъдат възложени след конкурс на превозвачи, които са готови да обслужват линиите изцяло с електробуси.

Относно закупуване на хибридни автобуси:

И при тези автобуси открит е въпросът кои линии ще обслужват и ще бъдат ли достатъчни колите, за да обслужват изцяло определените линии. Не е за подценяване и необходимостта от изграждане на зарядни станции (plug in технологията).

В заключение планът за развитие на автотранспорта е амбициозен и заслужава подкрепа, но посочените от мен в настоящото писмо въпроси са все още без отговори и то не по вина на Столичен автотранспорт или Столична общината, а просто защото иновативните подходи се нуждаят от време и експертни проучвания. В тази връзка призовавам да не се бърза със стартирането на процедурите по закупуване на новите коли (на метан, електроавтобуси и хибриди), а да се възложи и приеме от специална комисия или работна група план за изграждане на необходимата инфраструктура и разчет за линиите, които ще се обслужват, придружени с финансова рамка.

Ето защо Ви предлагам:

  1. Кметът на Столична община да сформира комисия с участието на общински съветници, представители на СО, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и ЦГМ, които да изготвят план за линиите, които ще се обслужват от електробуси и хибридни автобуси, прогнозните разходи и варианти за финансиране;
  2. „Столичен автотранспорт“ ЕАД да изготви доклад за необходимите инвестиции, включително проектиране, изграждане и икономическа рамка за обезпечаване на дружеството с необходимата инфраструктура за обслужване на електробуси и хибридни автобуси;
  3. „Столичен автотранспорт“ ЕАД да внесе доклад за проектирането и изграждането на допълнителни метанстанции в трите гаража или за разширяване на сега съществуващите.

 

5 януари 2017 г.

 

С уважение:

Карлос Контрера