Преглед


Image Format

ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ ПРЕДЛАГАТ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ТРАНСПОРТ И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СОФИЯ

Общинските съветници от „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” внесохме конкретни предложения за допълване на бюджета на Столична община. В мотивите си те посочват, че предложенията са резултат от множество срещи и обсъждания с граждани.

В приходната част от ВМРО и АТАКА предлагаме да се увеличат прогнозните приходи от туристически данък (на база данните за ръст на туристите в София за 2016 и 2017г. с по 18%), от глоби, такси и лихви, приходите от наеми от общинска собственост. Общината може да постигне между 3 и 5 млн. лв. повече по тези пера спрямо първоначално прогнозираното и това зависи от работата на СОС и администрацията.

„Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” предлагат да бъдат увеличени средствата за градския транспорт – с 4.8 млн. лв. Като Председателя на групата  се аргументирах пред комисията по бюджет и финанси, че са необходими повече средства за увеличаване на транспортната задача на наземните оператори. Това ще позволи да се намалят интервалите на движение на тролеи, трамваи и автобуси, каквито искания масово се отправяли от граждани и неправителствени организации. Години наред пробегът на наземния транспорт не е увеличаван. Според Патриотите парите ще дадат възможност за 1.4 млн. километра на годишна база повече пробег, което значи по-бърз и удобен градски транспорт за столичани, а същевременно това е и екологична мярка, защото при бърз и удобен градски транспорт се намалява ползването на лични МПС от гражданите.

ВМРО и АТАКА предлагаме на СОС да се увеличи бюджета за озеленяване с 1.4 млн. лв, като средствата се разпределят за две направления – първото е премахването на опасни дървета, сухи клони и храсти на територията на „Централни гробища”, гробищните паркове „Бакърена фабрика” и „Малешевци”, а второто е да се отпуснат целево 600 хил. лв. за премахване на опасни дървета, кастрене на дървета и засаждане на нови дървета на територията на общинските детски градини и училища.Заявих предпред комисията по бюджет и финанси на СОС, че това е с цел превенция и избягване на инциденти, защото години наред дейността е била недофинансирана, а зелената система се нуждае от повече грижи.

В предложенията на Патриоти за София – ВМРО и АТАКА също фигурират искане за увеличаване на средствата за премахване на незаконни и опасни постройки – като Виетнамските общежития, няколко недостроени сгради в Слатина и с. Мърчаево, бараки и преместваеми обекти в районите Панчарево, Витоша, Кремиковци, както и за премахване на незаконни рекламни елементи. Патриотите са поискали и 2 млн. лв. повече за изграждане на улично осветление, тъй като според тях нуждите са големи, а всяка година парите не стигат, а гражданите с право недоволстват. Предложено е и да се отпуснат 300 000 лв. за ремонт на православни храмове на Софийската митрополия.

Съветниците от Патриоти за София са представили и предложения за конкретни улици в столичните райони, които се нуждаят от ремонт и реконструкция.

Общинският съветник от АТАКА Станил Станилов коментира преди да влезем на заседанието на финансовата комисия на СОС, че патриотите внасяме прагматични предложения, които са в полза на гражданите. Според него и по отношение на транспорта, и по отношение на зелената система на града има нужда от целево финансиране, за да се подобри ежедневието на столичани.