Преглед


Image Format

Дръзки случаи на вандализъм в градския транспорт

През месец ноември 2017г. в централата на ВМРО се получиха няколко различни сигнала за банда (най-вероятно цигани), която върлува по автобусна линия 310. Обичайно нападат граждани по спирките в участъка на бул. Сливница между ул. Кукуш и ул. Адам Мицкевич, като в много от случаите се качват и в рейсовете по линията и тормозят гражданите по време на пътуването. Често удрят, чупят и замерят с предмети автобусите на градския транспорт. До колкото разбрах от разговори с жители на район "Люлин" има доста потърпевши, но хората масово не съобщават и не подават жалби, а споделят преживяванията си в социалните мрежи. Сигнализирах Трето РУ при СДВР и писмено поисках справка от Столичен автотранспорт ЕАД за повредени от вандализъм рейсове по линия 310 (обслужват се с новите автобуси МАН Лайънс Сити на метан). Разбира се, отговорът от Трето РУ ще се позабави, защото процедурите в МВР са доста бюрократизирани, а и вероятно трябва време да установят и задържат въпросната банда. От Столичен автотранспорт ЕАД се получи бързо отговор, който съдържа стряскащи данни за посегателствата над автобусите на транспортния оператор.

Оказва се, че за автобусна линия 310 от 01.11.2017г. до 10 януари 2018г. има един сигнал от водач за щета върху рейс в резултат от вандализъм. Според данните най-проблемните линии, където се чупят автобуси, са 79,82,94,120,113,314,413,83 и 102.

Какво показва справката за 2017г. Общ брой на повредени от вандализъм автобуси - 129. Тук трябва да имаме предвид, че автопаркът на Столичен автотранспорт е около 700 коли. Т.е. над 18% от подвижния състав е обект на вандализъм и се е наложило да бъде ремонтиран. Най-често се чупят стъкла на врати и салонни стъкла. Също така не малък е и броя на счупените мигачи. Сред нанесените щети са и срязани мехове, има случаи на счупени предни и задни стъкла. Чупенето рязането на седалки, драскането по вътрешния салон на автобусите не е включено в справката, но и тези случаи не са никак малко. Разбира се, автобусите са застраховани, но това не променя факта, че се търпят щети.

Прави впечатление, че инцидентите се случват почти ежемесечно, няма някаква отявлена тенденция за пик или спад в определен период. Като рискови зони могат да се определят районът на бул. Президент Линкълн, бул. Сливница, ж.к. Младост, ул. Опълченска, кв. Христо Ботев. Прави впечатление, че инцидентите в малките населени места са рядкост. Разбира се, тук следва да се има предвид, че справката не включва линиите, обслужвани от Карат С, МТК ГРОУП и Еридан (за тях също ще бъде поискана информация), тъй като има сигнали за инциденти в кв. Ботунец, гр. Бухово и за район Панчарево. Отделно следва да се установи какво е положението и с трамваите и тролеите на Столичен електротранспорт ЕАД.

Вандализмът над превозните средства има две измерения - опасността, която създава за живота и здравето на гражданите (водачи и пътници), и материалните щети, които търпи градският транспорт (той се финансира приоритетно с публични средства, т.е. с нашите пари). Самите материални щети пък можем да разделим на две - средствата нужни за поправката на рейсовете и косвените щети, свързани с това, че атобуси стоят с дни в гаража и не се движат по линиите, допълнителните разходи автобусът да бъде откаран за ремонт и пускането на друга кола по линията, забавянето в графика на движение и т.н.

Въз основа на данните от Столичен автотранспорт ЕАД могат да се направят следните изводи:

- има рискови автобусни линии, където определено приоритетно трябва да се въведе видеонаблюдение в пътническия салон, както и да се въведе постоянен контрол с цел превенция на подобни посегателства;

- следва да се подобри координацията между водачите от градския транспорт и полицията с цел своевременната рекация и задържане на нарушителите;

- необходими са ясно разписани процеури, които да задължават в подобни случаи Столичен автотранспорт да преявява искове за непозволено увреждане срещу лицата, нанесли щети по автобусите;

- системен контрол от страна на полицията в рисковете зони и по рисковите линии ( в т.ч. и спирките на МГТ) с цел превенция на подобни нарушения и бърза реакция и задържане на вандалите.

Това, естествено, са само част от възможните мерки. на първо място е нужно точно и ясно дефиниране на проблема. очевидно е, че като общество и институции трябва да се борим срещу подобни уродливи явления. В този смисъл бих разширил обхвата и върху линии, които са рискови, където също има инциденти, макар и без материални щети - например 77 и 72 в определени части от маршрута им. Там с въвеждането на постоянен контрол от страна на ЦГМ значително би спаднал както броя на гратисчиите, така и на инциденти, при които избухват разпри и се проявява насилие между пътници или между пътник и шофьор.